สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9-20 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9-20 พฤศจิกายน 2566


 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประกาศรับสมัครงาน 7 อัตรา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน            7        อัตรา

อัตราเงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

ผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง
โดยสามารถตรวจสอบได้ที่
ocsc.go.th

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ oae.thaijobjob.com

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top