‘กัณวีร์’ สะท้อน นายกฯ ไม่ยุบ ‘กอ.รมน.’ เท่ากับคืนอำนาจให้ทหาร เสนอตั้ง ‘Homeland Security’ แทน

‘กัณวีร์’ สะท้อน นายกฯ ไม่ยุบ ‘กอ.รมน.’ เท่ากับคืนอำนาจให้ทหาร เสนอตั้ง 'Homeland Security' แทน


‘กัณวีร์’ สะท้อนนายกฯ ไม่ยุบ กอ.รมน. เป็นการคืนอำนาจให้ทหารโดยรัฐบาลเลือกตั้ง เสนอปัดฝุ่น ‘Homeland Security’ ยุคทักษิณเพื่อปรับโครงสร้างหน่วยความมั่นคงไทย เพราะต้องมองภาพหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมด แค่ยุบ กอ.รมน.อย่างเดียวไม่พอ

1 พ.ย. 2566 ฝ่ายสื่อสารพรรคเป็นธรรมรายงานถึงความเห็นของ กัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ต่อกรณีที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ออกมาปฏิเสธการยุบ กอ.รมน. หรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จากข้อเสนอของพรรคก้าวไกล โดยเห็นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินคาดของหลายๆคน

“มันสะท้อนให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นกับความยากลำบากที่การเมืองจะขจัดการแทรกแซงจากรัฐราชการ ที่มีหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะทหารยังคงมีบทบาทชักใยการทำงานการเมืองอยู่ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่สามารถชักใยได้ควรต้องเป็นประชาชนเท่านั้น ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของอำนาจสูงสุดของประเทศ และมติมหาชนส่วนมากคือตัวตัดสินใจว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรในระบอบประชาธิปไตย”

กัณวีร์ เห็นว่า ท่าทีเช่นนี้เป็นการนำการเมืองกลับเข้ามาใต้ปีกรัฐราชการอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อต้นปี 2566 นี้ ที่มติมหาชนส่วนใหญ่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทหารใช้กำลังยึดครองอำนาจทางการเมืองมากว่า 9 ปี แต่สุดท้ายผู้นำรัฐบาลพลเรือนอย่างเศรษฐา ทวีสิน กลับมอบอำนาจคืนให้กับทหารโดยเห็นได้จากนัยยะในการแถลงถึงการไม่เห็นด้วยกับการยุบ กอ.รมน.

อย่างไรก็ตาม กัณวีร์ มองว่า กอ.รมน. ไม่ได้เป็นปัญหาด้วยตัวเอง แต่เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในระบบกลไกความมั่นคงทั้งหมดของประเทศ ตนยังเชื่อว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และแก้ไขปัญหาตามหลักการและเหตุผลที่พรรคก้าวไกลได้เสนอในการขอยุบ กอ.รมน. นั้น การยุบ กอ.รมน. เพียงหน่วยงานเดียวคงยังไม่พอ

“เราควรมองโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงทั้งระบบ และต้องแก้ทั้งโครงสร้าง เราคงไม่สามารถเสนอการแก้หรือการยุบแค่ทีละกลไกคงเป็นไปไม่ได้ เพราะจะถูกตีตกไปเรื่อยๆ ที่เราเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ ปัจจุบันยังไม่คืบหน้า การปรับปรุงโครงสร้างตำรวจยังไม่ไปไหน คราวนี้เสนอการยุบ กอ.รมน. ตีตกไปอย่างไม่เหลือเยื่อใย”

กัณวีร์ เห็นว่า หากเสนอยุบ กอ.รมน.ต้องดูโครงสร้างให้ครบองคาพยพ เพราะมีอีกมากมายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งระบบ ในสมัยที่เขาทำงานอยู่ สมช. ตอนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเคยมีความพยายามในการเสนอตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ‘ Homeland Security’ คล้ายๆ กับของประเทศสหรัฐฯ จึงน่าจะเอามาปัดฝุ่นอีกสักครั้ง

สส.พรรคเป็นธรรมยังเสนอไปถึงการทำให้กองทัพทันสมัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดจำนวนกำลังพล และเพิ่มสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยข่าวกรอง และกระชับลดช่องว่างระหว่างหน่วยปฏิบัติและหน่วยนโยบายระดับชาติด้านความมั่นคง ฯลฯ

กัณวีร์ ยกเรื่องที่เศรษฐากล่าว่าจะไม่ยุบ กอ.รมน. นั้นเขาคิดว่าน่าจะมีการเสนอญัตติการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงทั้งระบบของไทย โดยเขาจะเอาข้อเสนอเรื่อง Homeland Security กลับมา รวมถึงข้อเสนอการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทั้งระบบอีกครั้ง มาเสนอกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าและไม่อยากให้กลับไปอยู่ใต้ปีกรัฐราชการ

กัณวีร์ ยังได้ย้ำว่า ‘มนุษยธรรมต้องนำการเมือง’ ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ แล้วประเทศชาติจะสามารถเดินหน้าได้อย่างสง่าผ่าเผย หากสร้างระบบการเมืองที่ดีได้ก็จะไม่อิงต่อตัวบุคคลว่าต้องเป็นใครที่ขึ้นมาสู่อำนาจ คนที่ได้รับเลือกจากมติมหาชนส่วนใหญ่จะสามารถทำงานและนำพาประเทศไทยเดินหน้าไปได้ตามระบบที่ถูกสร้างให้ประชาชนคือเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเมืองต้องนำงานความมั่นคงให้ได้

กัณวีร์ เชื่อว่า การปิดสมัยประชุมสภาเดือนกว่า คงทำให้สามารถเตรียมข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น และเตรียมเสนอเรื่องนี้อย่างแน่นอน

แหล่งที่มา

Scroll to Top