MEA ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 ยกระดับ งานวิศวกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

MEA ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 ยกระดับ งานวิศวกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 (National Engineering 2023) Engineer and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรับมอบโล่ขอบคุณการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2566

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top