"ไอติม" แจงยิบมติก้าวไกล รับรู้จักกับ สส.ปูอัด ก่อนเข้าพรรค แต่ไม่ใช่แกนนำรวมเสียงช่วย

"ไอติม" แจงยิบมติก้าวไกล รับรู้จักกับ สส.ปูอัด ก่อนเข้าพรรค แต่ไม่ใช่แกนนำรวมเสียงช่วย  “ไอติม” แจงมติก้าวไกล ย้ำไม่ใช่แกนนำรวมเสียงช่วย “ไชยามพวาน” รับรู้จักกันมาก่อนเข้าพรรค แต่มีจุดยินบนความถูกต้อง ข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณี

แหล่งที่มา

Scroll to Top