MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน

MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือนMEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน

แหล่งที่มา

Scroll to Top