MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 23 ปี

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 23 ปี


วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) นายวีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะพนักงาน MEA ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 23 ปี โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง Imagineering Center ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ #ครบรอบ23ปี

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top