กต. เผย คนไทยถูกฮามาสจับตัวเพิ่มอีก 1 ราย รับทราบกระแส #แบนเที่ยวเกาหลี

กต. เผย คนไทยถูกฮามาสจับตัวเพิ่มอีก 1 ราย รับทราบกระแส #แบนเที่ยวเกาหลีกระทรวงการต่างประเทศ เผย รับทราบกระแส #แบนเที่ยวเกาหลี แล้ว ยันเรื่องนี้ถกกับเกาหลีใต้มาเป็นระยะ เตรียมหารือเพิ่มอีกวันนี้ รวมถึงเรื่องรองรับแรงงานไทยไปทำงานแบบถูกกฎหมายมากขึ้น พร้อมแจ้งมีคนไทยในอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก 1 ราย

วันที่ 3 พ.ย. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ สรุปสถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์อิสราเอล-กาซา (สถานะวันที่ 2 พ.ย. 66) พบว่า

มีผู้เสียชีวิต 32 ราย (คงเดิม)

บาดเจ็บ 19 ราย (คงเดิม) ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 4 ราย 

ถูกจับกุม 23 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) 

สำหรับเที่ยวบินอพยพเที่ยวต่อไป คือ LY085 โดยถึงสุวรรณภูมิวันที่ 3 พ.ย. 66 เวลา 04.00 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 91 คน

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังแจ้งว่า ตามที่กระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้าเมืองและส่งคนไทยกลับประเทศเป็นจำนวนมาก จนเกิดกระแส #แบนเที่ยวเกาหลี นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบถึงปัญหาและได้มีการพูดคุยแสดงความกังวลกับฝ่ายเกาหลีใต้มาเป็นระยะๆ เพื่อให้การคัดกรองไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในภาพรวมในด้านต่างๆ ในกรอบการประชุมประจำปีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่กรุงเทพฯ ฝ่ายไทยจึงจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ด้วย รวมทั้งจะร่วมมือกับทางการเกาหลีใต้จัดโครงการและระบบรองรับแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มากขึ้นด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top