เที่ยวเกาหลีต้องรู้ เคล็ดลับการเตรียมตัวให้ผ่าน ตม.เกาหลี

เที่ยวเกาหลีต้องรู้ เคล็ดลับการเตรียมตัวให้ผ่าน ตม.เกาหลี


เที่ยวเกาหลีต้องรู้ สาเหตุหลักที่หลายคนไม่ผ่าน ตม.เกาหลี เคล็ดลับการเตรียมตัวให้ผ่าน ตม.เกาหลี ทำอย่างไร

กลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ หลังได้จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เพื่อไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่หลายคนถูก ตม.เกาหลีใต้ ปฏิเสธให้เข้าประเทศ ถูกส่งตัวกลับทั้งที่หลายคนเคยมาแล้วหลายครั้ง หรือบางคนก็มีหลักฐานต่างๆ มาแสดงว่ามาเที่ยว ไม่ได้หลบหนีเข้ามาทำงาน

สาเหตุหลักที่หลายคนไม่ผ่าน ตม.เกาหลี

• เอกสารไม่ครบหรือเข้าข่ายต้องสงสัย เช่น รูปในพาสปอร์ตกับตัวจริงไม่เหมือนกัน ไม่ได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินขากลับ แผนการท่องเที่ยวไม่ชัดเจน การเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือไม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีมาก่อน ไม่มีใบรับรองการทำงาน ก็อาจจะถูกเพ่งเล็งกว่าปกติ

• ปัญหาเรื่องภาษา หากไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือเกาหลีได้ อาจเกิดการสื่อสารที่เข้าใจกันคลาดเคลื่อน จนถึงขั้นถูกส่งตัวกลับประเทศ

• ระยะเวลาในการเดินทาง หากเดินทางมาท่องเที่ยวนานกว่าปกติของคนทั่วไป (วีซ่านักท่องเที่ยวของเกาหลีให้สิทธิได้สูงสุด 90 วัน) แล้วไม่สามารถให้เหตุผลในการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานานๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ก็มีสิทธิถูกส่งตัวกลับด้วยเช่นกัน

• ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยมีรายชื่อลักลอบเข้าประเทสแบบผิดกฎหมาย เช่น เคยติด ตม.เกาหลี โดนจับ หรืออยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนด มีนามสกุลเหมือนกัน เคยจองตั๋วมาพร้อมกันแล้วไม่ได้กลับไปด้วยกัน ก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่าน ตม.

เคล็ดลับการเตรียมตัวให้ผ่าน ตม.เกาหลี

• เตรียมเอกสารสำคัญให้ครบ ทั้งเอกสารการจองที่พัก แผนท่องเที่ยวเกาหลีอย่างละเอียด เอกสารรับรองการทำงาน เอกสารจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ พาสปอร์ตเล่มเก่าเพื่อยืนยันว่าเราจะเข้ามาแล้วกลับไปแน่นอน

• เตรียมความพร้อมอื่นๆ เช่น แต่งกายให้ดูน่าเชื่อถือ การตอบคำถามเจ้าหน้าที่ ตม.อย่างมั่นใจ เขียนใบผ่าน ตม.ให้ครบถ้วนชัดเจน เตรียมคำตอบที่คาดว่าจะถูกถามแล้วสื่อสารให้เข้าใจ ครบถ้วน และตรงกับเอกสารที่เราเตรียมมา

แหล่งที่มา

Scroll to Top