“เศรษฐา” ให้ผู้บริหาร อีสท์วอเตอร์-วงษ์สยาม จับมือโชว์สื่อ-เสียใจเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

“เศรษฐา” ให้ผู้บริหาร อีสท์วอเตอร์-วงษ์สยาม จับมือโชว์สื่อ-เสียใจเหตุแผ่นดินไหวเนปาล


นายกฯ ตรวจติดตามน้ำอ่างหนองปลาไหล ลั่นพื้นที่ EEC ต้องไม่มีปัญหาแย่งน้ำภาคอุตสาหกรรม-ภาคเกษตร ให้ผู้บริหาร อีสท์วอเตอร์-วงษ์สยาม จับมือโชว์สื่อขอไม่มีความขัดแย้ง แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล 

วันที่ 4 พ.ย. 2566 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมกล่าวมอบนโยบายภายหลังรับฟังบรรยายสรุป ว่า ขอบคุณที่สละเวลาวันเสาร์มาช่วยกันทำงาน เชื่อว่าปัญหาเรื่องน้ำทุกท่านตระหนักดีอยู่แล้วแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่าง บางจังหวัดมีปัญหาน้ำท่วม บางจังหวัดแล้ง บางจังหวัดขาดน้ำที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรม และทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องน้ำพี่น้องประชาชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมมีเหตุผลในการใช้อยู่ 4 อย่าง คืออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม พื้นที่นี้ โฟกัส เรื่อง 3 และ 4 เป็นหลัก ส่วนมากเรื่องการใช้เกษตรกรรม มีความต้องการน้ำสูง และภาคพื้นอีอีซีจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์ยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศเรา ฉะนั้นความต้องการน้ำในเขตนี้จะมีสูงกว่าเขตอื่น ปัญหาความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแย่งน้ำภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ตรงนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ขอบคุณที่กรุณานำเสนอมีหลายประเด็นการพัฒนาความต้องการแหล่งน้ำ การเชื่อมต่อ ส่งจ่าย เชื่อว่าได้ศึกษากันมาดีแล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารจัดการในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือการเชื้อเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย การลงทุนเป็นการลงทุนที่สูง ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียว เรื่องพลังงานสะอาด และอีกหลายเรื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเชิญให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา ฉะนั้นเรายอมรับไม่ได้ที่จะให้มีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้น เรื่องนี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง สทนช. กรมชลประทาน กระทรวงอุตสาหกรรม และบีโอไอ และอีกหลายภาคส่วน การที่ท่านได้นำเสนอมาและมีผลงานโดยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดี และไม่อยากให้มีการล่าช้าเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องนี้ ฉะนั้นถ้ามีปัญหาตรงไหนรัฐบาลพร้อมที่จะบริหารจัดการตรงนี้ให้ดี การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่จะมีการแย่งน้ำกันเกิดขึ้น ถ้าตรงไหนมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้แจ้งมาได้เลย

นายเศรษฐา กล่าวว่า เรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ ขุดเจาะเชื่อมโยงถือเป็นเรื่องสำคัญ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนที่ทางเรามั่นใจว่าจะคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุดหากไม่ทำตรงนี้เราจะไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ เชื่อว่าอนาคตที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาล ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐต้องให้ความสำคัญ วันนี้การที่ลงพื้นที่ครั้งแรกของตนใน EEC ดีใจที่มีทุกส่วนเข้ามา และนั่งรถไฟมาก็มีการพูดคุยในหลายปัญหา เรื่องน้ำเป็นหนึ่งในหลายๆ เรื่องที่เราได้มีการยกมาพูดคุยกัน เราจะกลับมาที่นี่อีก 60 วันข้างหน้า เพื่อมาดูเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เรื่องที่ยังไม่ถูกบริหารจัดการ เราให้ความสำคัญเรื่องนี้ ยืนยันการทำงานของรัฐบาลนี้จะทำงานอย่างรวดเร็วฉับพลัน และตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนนักลงทุนต่างชาติมากที่สุด

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่างนั้นได้เป็นคนกลาง เคลียร์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ที่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่บริหารจัดการน้ำ จากอีสท์ วอเตอร์ ส่งต่อให้กรมธนารักษ์ เพื่อส่งต่อให้บริษัท วงศ์สยามรับช่วงต่อ 

นายเศรษฐา กล่าวว่า เรื่องของน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ในอดีตรัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้มีความเพียงพอกับพื้นที่ EEC ที่ต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเชิญให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดย 2 เรื่องสำคัญ ที่พวกเขาให้ความสนใจคือเรื่อง พลังงานไฟฟ้าสะอาด และเรื่องของน้ำที่ต้องการให้พอใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการปั๊มน้ำเข้ามา จากแหล่งน้ำต่างๆ เรื่องของการจัดส่งน้ำ ที่ภาคเอกชนอาจจะมีความเข้าใจกันเกิดขึ้น ซึ่งผมจะไม่เรียกว่าความขัดแย้ง แต่เป็นการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น ซึ่งเราก็ได้เชิญตัวแทนจาก 2 บริษัทเข้ามาพูด โดยวันนี้ปัญหาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว วันนี้จึงมาเป็นสักขีพยาน ที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ได้ข้อยุติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เราจะร่วมมือกันก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งนี้ไปได้ 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้ผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัท ได้จับสมานฉันท์ต่อหน้าสื่อมวลชน โดย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ที่รัฐบาลได้ไปชดเชยให้เข้ามาลงทุน ที่ทั้ง 2 บริษัท ได้ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้ลืมไป เราช่วยกันช่วยเหลือประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ยังทวีตข้อความผ่าน X ว่า ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขต Jajarkot และ Rukum ในเนปาล เมื่อศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวไทยขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเนปาลและหวังว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ภัยพิบัติจะสามารถฟื้นตัวโดยเร็ว

แหล่งที่มา

Scroll to Top