“พัชรวาท” ไปเชียงใหม่มอบนโยบาย 8 พ.ย.นี้ เตรียมรับมือไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น ปี 67

“พัชรวาท” ไปเชียงใหม่มอบนโยบาย 8 พ.ย.นี้ เตรียมรับมือไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น ปี 67


Hamburger

แหล่งที่มา

Scroll to Top