“ธรรมนัส” ชง ครม. 7 พ.ย.นี้ มาตรการพักหนี้-รักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก

“ธรรมนัส” ชง ครม. 7 พ.ย.นี้ มาตรการพักหนี้-รักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก
“ร.อ.ธรรมนัส” เตรียมเสนอ 2 มาตรการ ชะลอการขายข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เข้า ครม. 7 พ.ย.นี้ ส่วนค่าบริหารจัดการข้าว ไร่ละ 1,000 เข้าที่ประชุม นบข. เดือนธันวาคมนี้

แหล่งที่มา

Scroll to Top