MEA เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องหลายพื้นที่จากจากเหตุพายุฝน และต้นไม้เกี่ยวเสา-สายไฟฟ้าล้ม

MEA เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องหลายพื้นที่จากจากเหตุพายุฝน และต้นไม้เกี่ยวเสา-สายไฟฟ้าล้มMEA เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องหลายพื้นที่จากจากเหตุพายุฝน และต้นไม้เกี่ยวเสา-สายไฟฟ้าล้ม

แหล่งที่มา

Scroll to Top