กรมอุตุฯ คาด ไทยเข้าฤดูหนาวกลางเดือน พ.ย. และจะสิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.67

กรมอุตุฯ คาด ไทยเข้าฤดูหนาวกลางเดือน พ.ย. และจะสิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.67


กรมอุตุฯ คาด ไทยเข้าฤดูหนาวกลางเดือน พ.ย. และจะสิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.67 กรุงเทพมหานครหนาวสุด 17 – 18 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 เดือน และคาดว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 – 22 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.8 องศาเซลเซียส) สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 9 – 10 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 – 18 องศาเซลเซียส และปริมณฑล 15 – 16 องศาเซลเซียส

สำหรับช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2566 ถึงปลายเดือนมกราคม 2567 ยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งท่าให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร 

เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่่า หรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีก่าลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3 – 4 เมตร

 

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top