รมต.ประจำสำนักนายกฯ มอบนโยบาย อสมท. เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ – ประสาน 20 กระทรวงประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

รมต.ประจำสำนักนายกฯ มอบนโยบาย อสมท. เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ - ประสาน 20 กระทรวงประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

[ad_1]

รมต.ประจำสำนักนายกฯ มอบนโยบาย อสมท. ตั้งเป้าต้องทันสมัย – ตอบสนองสิ่งที่ ปชช.อยากรู้ เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ หารายได้ให้มากขึ้น ประสานเครือข่าย อย่างเช่น 20 กระทรวง ในการทำการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

6 พ.ย.2566 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทยรายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (6 พ.ย.66) เวลา 10.00 น. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทีมงานและคณะที่ปรึกษา ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมี ผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ

พวงเพ็ชร ได้มอบแนวทางการดำเนินงานต่อ บมจ.อสมท.โดยเน้นย้ำ การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความทันสมัย ก้าวทันยุค รวมถึงการพัฒนาผังรายการ โดยการนำเสนอข่าวต้องมีความรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตอบสนองในสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาบุคลากร ดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึงและสรรหาบุคคลที่สอดคล้องกับการสื่อสารยุคปัจจุบัน ส่วนเรื่องการหารายได้ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารงานของ บมจ.อสมท ขอให้ทางองค์กรได้ประสานเครือข่าย อย่างเช่น 20 กระทรวง  ในการทำการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ขณะเดียวกันเน้นพัฒนาธุรกิจใหม่ S-Curve หาแนวทางในการสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิทัล โดยต้องทำงานเชิงรุกและเข้าถึง

นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ TV Digital Online เพื่อให้ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคปัจจุบัน ส่วนเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะ ที่ดิน 50 ไร่ ใกล้ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า ขอให้ทาง บมจ.อสมท. ดำเนินการโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึงต้องเกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน

จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชม ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ เยี่ยมชม MCOT Museum ติดตามการออกอากาศข่าวเที่ยง เยี่ยมชมสถานีวิทยุ และชมภาพมุมสูงของก่อนเดินทางกลับ 

สำหรับบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข่าวสาร ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรงและรวดเร็ว นอกจากภารกิจหลักทางด้านสื่อสารมวลชนแล้ว บมจ.อสมท. ยังมีการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจดิจิทัลควบคู่ไปด้วย

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top