"สมศักดิ์" ชงยก สทนช.เป็นกระทรวง แก้ปัญหาน้ำทุกภาคส่วน-ครบวงจร

"สมศักดิ์" ชงยก สทนช.เป็นกระทรวง แก้ปัญหาน้ำทุกภาคส่วน-ครบวงจร
"สมศักดิ์" เปิดงานบูรณาการทรัพยากรน้ำ ชงยกระดับ สทนช.เป็นกระทรวงน้ำ หลังการแก้ปัญหาเรื่องน้ำสำคัญกับทุกภาคส่วน แนะช่วยกันศึกษาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งถาวร

แหล่งที่มา

Scroll to Top