MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ให้ผู้มีรายได้น้อย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาท/เดือน ค้างจ่าย ได้ 3 เดือน เริ่มทันที พ.ย. นี้

MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ให้ผู้มีรายได้น้อย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาท/เดือน ค้างจ่าย ได้ 3 เดือน เริ่มทันที พ.ย. นี้

[ad_1]

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาท/เดือน สามารถค้างค่าไฟได้ ในจำนวนเดือนที่มากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

-ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไม่เกิน 3 เดือน 

-เริ่มโครงการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 – พฤศจิกายน 2567 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, X: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top