“ศิริกัญญา” ทำนายรัฐออก พ.ร.บ.เงินกู้ ทำแท้งเงินดิจิทัล ซ้ำรอย 2 ล้านล้าน รบ.ยิ่งลักษณ์

"ศิริกัญญา" ทำนายรัฐออก พ.ร.บ.เงินกู้ ทำแท้งเงินดิจิทัล ซ้ำรอย 2 ล้านล้าน รบ.ยิ่งลักษณ์

[ad_1]

“ศิริกัญญา” เชื่อรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ ยืมมือศาลรัฐธรรมนูญ ทำแท้งเงินดิจิทัล 10,000 บาท – เตรียมซ้ำรอย 2 ล้านล้าน รบ.ยิ่งลักษณ์

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวภายหลังนายกรัฐมนตรี แถลงความชัดเจนในนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่า แม้นายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงรายละเอียด และเงื่อนไขของนโยบาย แต่ก็ไม่ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาใช้งบประมาณมากนัก เพราะนายกรัฐมนตรี เลือกเส้นทางที่ยากที่สุดในการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ เพื่อระดมเงินมาใช้จ่ายในโครงการ

นางสาวศิริกัญญา ยังมั่นใจว่า แม้รัฐบาลจะกำหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่มีเงินเดือนไม่เดิน 70,000 บาท หรือเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท แต่ก็ยังคงเสี่ยงที่บุคคลเหล่านี้ จะไม่ได้รับเงิน เพราะในการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ดังกล่าว อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเพราะการออกเงินกู้ จะสามารถทำได้ในเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในวันนี้ ยังไม่ได้ปรากฏความจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ จึงมองโดยไม่ได้คาดหวังว่า จะเกิดการยื่นให้องค์กรอิสระตีความ และเห็นว่า ฝ่ายการเมือง

ควรแสดงความรับผิดชอบ ให้กฤษฎีกาตีความการออกพระราชบัญญัติการกู้เงินก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ต้องให้องค์กรอิสระมาวินิจฉัยตีความ เพราะมีความสุ่มเสี่ยง และเชื่อว่า รัฐบาลไม่ได้ไม่ทราบมาก่อน เพราะลักษณะเช่นนี้ อาจเข้าข่ายพระราชบัญญัติเงินกู้ 2,000,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกมาในอดีต

ขณะเดียวกัน นางสาวศิริกัญญา ยังเชื่อว่า รัฐบาลน่าจะเห็นหนทางแล้วว่า นโยบายดังกล่าว ไม่สามารถเดินไปต่อได้จริง ๆ จึงเตรียมออกพระราชบัญญัติเงินกู้ เพื่อให้เป็นทางลงของโครงการนี้ ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการหาเสียง จึงทำให้เข้าทางเกิดการตีความ เพื่อเป็นทางออกของโครงการดังกล่าว แต่ความเสี่ยงที่จะถูกองค์กรอิสระตีความนี้ จะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น หากร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ ถูกทำแท้งโดยกฤษฎีกา

 

 แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top