MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

[ad_1]

MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ถนนทรุด ใกล้อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.แก้วไฟฟ้า สมุทรปราการ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ MEA และผู้รับจ้างโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดใกล้บ่อพักโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ซอยแก้วไฟฟ้า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการฯ ขอแสดงความเสียใจ และขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย MEA พร้อมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการก่อสร้างของ MEA ทุกกรณี พร้อมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนอย่างเร่งด่วนในการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวและอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับประชาชน ในระหว่างที่ดำเนินการซ่อมแซมและปลูกสร้างที่พักอาศัยให้โดยเร็วที่สุด ตลอดจนดำเนินการสร้างทางเบี่ยงการจราจรในการสัญจรชั่วคราว เพื่อเร่งคืนสภาพถนนให้ปลอดภัยต่อไป

จากการที่ MEA ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว สาเหตุเกิดจากชั้นทรายใต้ดินไหลเข้าปล่องระบายอากาศ (shaft) จนทำให้เกิดดินทรุดตัว ระยะทาง 30 เมตร บริเวณใกล้ปากอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองด่าน ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม MEA จะเร่งตรวจสอบสาเหตุและรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นในครั้งนี้ขึ้นอีก

ถนนทรุด, บ่อพัก, สายไฟฟ้าใต้ดิน,

MEA, การไฟฟ้านครหลวงแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top