มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ “อนุทิน” เหตุช่วยเหลือด้านแพทย์

มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ “อนุทิน” เหตุช่วยเหลือด้านแพทย์

[ad_1]


สถาบันพระบรมราชชนก มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เพื่อยกย่องเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์

แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top