เปิดเซฟ 805 ล้าน ปุ๋ง สุดาวรรณ รมว.ท่องเที่ยว ลูกสาวกำนันป้อ ตระกูลใหญ่โคราช

เปิดเซฟ 805 ล้าน ปุ๋ง สุดาวรรณ รมว.ท่องเที่ยว ลูกสาวกำนันป้อ ตระกูลใหญ่โคราช

[ad_1]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สส. จำนวน 48 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 จำนวน 37 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่ง 13 ส.ค.66 จำนวน 1 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ก.ย.66 จำนวน 1 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย.66 จำนวน 7 ราย และกรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย.66 จำนวน 2 ราย

โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งสถานภาพโสด แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 805,400,298 บาท มีหนี้สิน 195,015,587 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี และรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

โดยทรัพย์สินของ น.ส.สุดาวรรณ ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 22,977,584 บาท เงินลงทุน 1,069,804 บาท เงินให้กู้ยืม 459,364,000 บาท ที่ดิน 56 แปลง อยู่ที่ กทม. และ จ.นครราชสีมา มูลค่ารวม 216,934,380 บาท ในจำนวนนี้มีที่ดินที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 14 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา มูลค่า 85,950,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวม 62,034,853 บาท

ในจำนวนนี้มี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. มูลค่า 15,000,000 บาท บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลค่า 18,834,245 บาท ห้องชุด แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. มูลค่า 12,525,083 บาท รถยนต์ 6 คัน มูลค่ารวม 9,900,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 25,164,676 บาท ทรัพย์สินอื่น 11 รายการ มูลค่า 7,555,000 บาท ประกอบด้วย ต่างหูเพชร 4 คู่ นาฬิกาหรู 5 เรือน กำไลข้อมือ และปืน 1 กระบอก

น.ส.สุดาวรรณ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 460,957,520 บาท เป็นค่าเช่าที่ดิน 798,600 บาท เงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 794,920 บาท รายได้จากการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงิน 459,364,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 6,390,224 บาท เป็นค่าเบี้ยประกัน 5,390,224 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 1,000,000 บาทแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top