MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) นำทีมโดย นายอารมณ์ ทองอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล และกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ จัดกิจกรรมอาสา

“ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้วยมือพี่ ๆ ” ภายใต้โครงการ MEA Volunteer 2023 โดยปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารที่ชำรุด ทาสีผนังห้องเรียนรวม ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด เปลี่ยนก๊อกน้ำดื่ม ถมหิน ทำความสะอาดโรงเรียน และบริจาคเฟอร์นิเจอร์ที่หมดอายุการใช้งานแต่นำมาปรับปรุงใหม่ให้กับโรงเรียนสำราญวิทยา ต.บางกอบัว อ.พระประแด ง จ.สมุทรปราการ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#MEAVolunteer

#MEACSR

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top