พ่อแม่รู้ยัง! กฎหมาย “คาร์ซีท” มีผลบังคับใช้แล้ว

พ่อแม่รู้ยัง! กฎหมาย “คาร์ซีท” มีผลบังคับใช้แล้ว


พ่อแม่รู้ยัง! กฎหมายใหม่บังคับ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง “คาร์ซีท” ใครไม่มี ต้องปฏิบัติ 3 ข้อ จะได้ไม่ถูกปรับ 2,000 บาท 

วันที่ 18 ส.ค. 66 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัย ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) และวิธีป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 66 เป็นต้นไป 

โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) ส่วนรถรับจ้างและรถสาธารณะ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) 

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือ คาร์ซีท มี 2 แบบ คือ ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถ และที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ โดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิง ( Booster Seat ) ต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ข้อยกเว้นสำหรับประชาชนที่ไม่มี คาร์ชีท แต่มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งในรถด้วย จะต้องปฏิบัติทั้ง 3 ข้อ จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับยกเว้นไม่ต้องมี คาร์ซีท คือ 

1.ขับรถด้วยความเร็วช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และต้องขับชิดซ้าย

2.ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง หากเป็นรถกระบะ หรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ

3.จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสาร หรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ทั้งนี้หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องข้อกฎหมายที่สำคัญ ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง ซึ่งกฎหมาย คาร์ซีทจะช่วยดูแลความปลอดภัยให้เด็กในท้องถนน ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และบุตรหลาน

แหล่งที่มา

Scroll to Top