“โบว์” สับ “หมองอ๋อง” เละ อีเว้นต์หมูกระทะส่อใช้เงินหลวงโปรโมตตัวเอง

“โบว์” สับ “หมองอ๋อง” เละ อีเว้นต์หมูกระทะส่อใช้เงินหลวงโปรโมตตัวเอง


“โบว์” ฟาดยับ “หมออ๋อง” รองประธานสภาฯ ก้าวไกล ใช้งบจัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาไม่เหมาะสม ใช้งบผิดประเภท สุ่มเสี่ยงใช้เงินรัฐหาเสียงโปรโมตตัวเอง

น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ พิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าว โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการใช้งบรับรองแขกของรองประธานสภาฯ ไปจัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภานั้นไม่เหมาะสมและไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลหลายประการ โดยส่วนตัวมีข้อสังเกตดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของงบก้อนนี้ ให้ใช้เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองเป็นหลัก ในแต่ละปีจะมีคณะบุคคลหลากหลายมาขอเข้าพบประธานและรองตลอดปี เช่น คณะผู้แทนราษฎรหรือส่วนงานนิติบัญญัติจากต่างประเทศ ทูต ผู้แทนกระทรวง หรือคณะบุคคลจากรัฐบาลและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีวาระตามจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่าย

งบก้อนนี้ไม่ใช่งบสวัสดิการพนักงาน มิฉะนั้นประธานและรองก็สามารถเอางบนี้พาพนักงานไปเที่ยวเล่นได้ทั้งปีโดยอ้างเหตุผลต่างๆได้ นี่คือการใช้งบผิดประเภท

2. แม่บ้านจำนวนมากในสภานั้น มาจากบริษัท Outsource ที่ทางสภาทำการจัดจ้างมาและมีเงื่อนไขในการทำงานที่ตกลงกับบริษัทเอกชน หากพบว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่สภาควรทำคือการทบทวนสัญญากับบริษัท ให้มีความครอบคลุมถึงส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการและความเหมาะสมของเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน (หลายคนถูกจ้างแบบรายวันต่อเนื่องเป็นปีๆโดยไร้สวัสดิการ ซึ่งผิดกฎหมายแรงงาน หากต้องการให้รัดกุมต้องมีการปรับรายละเอียดส่วนนี้ให้ครอบคลุมการตรวจสอบในสัญญา ซึ่งคือสิ่งที่ทำได้เลยเพราะเป็นสัญญาระยะสั้น และรองประธานควรตรวจสอบได้เอง เพราะเป็นส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับเอกชน

3. สภาพแวดล้อมพื้นฐานในการทำงานของแม่บ้านสภาควรได้รับการปรับปรุงก่อนและเป็นสิ่งที่รองประธานย่อมมองเห็นได้เองอยู่แล้วเพราะเป็นมาตรฐานที่ลูกจ้างทุกคนควรมี เช่นห้องพัก ที่เก็บของส่วนตัวและโซนรับประทานอาหารของพนักงาน เมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไร ก็ดำเนินการทบทวนรายละเอียดโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปได้ตามปกติ

เมื่อข้อเท็จจริงมีดังที่กล่าวมานี้ อีเว้นท์เลี้ยงหมูกระทะที่เกิดขึ้นจึงไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณผิดประเภท การจัดเลี้ยงลูกจ้างของบริษัทเอกชนโดยไม่ติดต่อสื่อสารกับบริษัท การสร้างประเด็นข่าวจากสิ่งที่ควรเป็นงานปรับปรุงแก้ไขตามปกติในสภา

และสุ่มเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นการ “หาเสียง” ด้วยการสร้างภาพกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของพรรคก้าวไกล โดยนำกลุ่มแม่บ้านสภาขึ้นมาเป็นตัวแทนประกอบฉาก ด้วยงบประมาณของรัฐ

แหล่งที่มา

Scroll to Top